Start Madeira im Februar – Teil 3 Madeira, Poolanlage Hotel Pestana Carlton Madeira, Foto Ute Boysen

Madeira, Poolanlage Hotel Pestana Carlton Madeira, Foto Ute Boysen

Madeira, Poolanlage Hotel Pestana Carlton Madeira, Foto Ute Boysen

Madeira, Eingangshalle Hotel Pestana Carlton Madeira, Foto Ute Boysen
Madeira, Vorderansicht Eingang Hotel Pestana Carlton Madeira, Foto Ute Boysen

Weitere Beiträge